^Back To Top

ลักษณะพิเศษ

ข้าวเหนี่ยวเขาวงกาฬสินธุ์ที่ปลูก คือ ข้าว กข 6 และข้าวกอเดียว จะมีลักษณะพิเศษคือเวลานึ่งกินแล้วหอมนุ่มสามารถปั้นได้ไม่แฉะไม่ติดมือ เพราะเนื้อข้าวมีความมันเงา เวลานึ่งสามารถเก็บไว้ได้หลายชั่วโมง อย่างนึ่งตั้งแต่เย็น ตอนเช้าอีกวันก็ยังนุ่ม...ข้าวที่นี่เป็นข้าวที่ผลิตในพื้นที่ดินภูเขาไฟเก่า ที่ตรงนี้เคยมีไดโนเสาร์อยู่ เขาเลยตั้งชื่อพื้นที่ว่า เขาวง เพราะมีภูเขาล้อมรอบ เราก็ปลูกข้าวที่เชิงเขา ทำนาปีละครั้ง ดินที่เขาวงมีซิลิกอนและฟอสเฟตสูงกว่าที่อื่น มีภูมิอากาศที่เหมาะสมก็เลยทำให้ข้าวเหนี่ยวนุ่ม เหนียวอร่อย ถ้านำข้าวเหนี่ยวเขาวงไม่ปลูกที่อื่นก็จะขาดคุณสมบัตินี้ไป

Copyright © 2013. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  Rights Reserved.