^Back To Top

IMAGE แผ่นพับข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
  ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ (ข้าวคุณวิเศษ) หอม นุ่ม เหนียวอร่อย บนฐานวัฒนธรรมวิถีชาวผู้ไท .....ต้องลอง...ต้องชิน....... ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เมื่อนึ่งสุกจะหอม และนุ่ม ไม่แฉะติดมือ... (1188 ครั้ง)
IMAGE เกษตรกรดีเด่นภาคอีสาน อาชีพทำนา
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง (คุณวิเศษ คำไชโย)รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นภาคอีสาน อาชีพทำนา ที่ทำเนียบรัฐบาลกับท่านนายกรัฐมนตรี 2มิย.59    (749 ครั้ง)
IMAGE นวัตกรรมชาวนา
 นวัตกรรมการจัดการความรู้ "โรงเรียนชาวนา"  การจัดการความรู้ที่จะชวนให้ชาวนาไทยต่อสู้กับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ บริบทการทำนาที่เปลี่ยนเปลงไป บทเรียนจากงานวิจัยท้องถิ่นที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ (817 ครั้ง)

"พลิกฟื้นผืนดินปลูกข้าว"

จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถ่ายทำที่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิเศษ คำไชโย ประธานกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปันอำ­เภอเขาวง ผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวง จำหน่ายที่ได้รับรองตราข้าว GI(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)

 tv2ชมวิดีทัศน์

 

 
Copyright © 2013. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  Rights Reserved.