^Back To Top

IMAGE แผ่นพับข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
  ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ (ข้าวคุณวิเศษ) หอม นุ่ม เหนียวอร่อย บนฐานวัฒนธรรมวิถีชาวผู้ไท .....ต้องลอง...ต้องชิน....... ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เมื่อนึ่งสุกจะหอม และนุ่ม ไม่แฉะติดมือ... (1146 ครั้ง)
IMAGE เกษตรกรดีเด่นภาคอีสาน อาชีพทำนา
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง (คุณวิเศษ คำไชโย)รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นภาคอีสาน อาชีพทำนา ที่ทำเนียบรัฐบาลกับท่านนายกรัฐมนตรี 2มิย.59    (735 ครั้ง)
IMAGE นวัตกรรมชาวนา
 นวัตกรรมการจัดการความรู้ "โรงเรียนชาวนา"  การจัดการความรู้ที่จะชวนให้ชาวนาไทยต่อสู้กับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ บริบทการทำนาที่เปลี่ยนเปลงไป บทเรียนจากงานวิจัยท้องถิ่นที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ (811 ครั้ง)

 

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
(ข้าวคุณวิเศษ)

หอม นุ่ม เหนียวอร่อย
บนฐานวัฒนธรรมวิถีชาวผู้ไท
.....ต้องลอง...ต้องชิน.......

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เมื่อนึ่งสุกจะหอม และนุ่ม ไม่แฉะติดมือ เมื่อเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดหลายชั่วโมงจนข้าวเย็นยังคงรักษาความอ่อนนุ่มไว้ได้ (นึ่งตั้งแต่ตอนเย็น ตอนเช้าอีกวันก็ยังนุ่ม)

ข้าวเหนี่ยวเขาวงกาฬสินธุ์ เป็นข้าวนาปีข้าวพันธุ์พื้นเมือง(ข้าวพันธุ์กอเดียว) และข้าวพันธุ์ กข 6 ถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปลูกในพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสินค้าที่มี ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่อำเภอเขาวงเป็นดินภูเขาไฟเก่า ที่ตรงนี้เคยมีไดโนเสาร์อยู่ ดินบริเวณนี้มีแร่ธาตุดินในบริเวณนี้มีธาตุแคลเซียมและธาตุซิลิกอนสูงกว่าที่อื่น มีภูเขาล้อมรอบ เป็นที่มาของชื่อ อำเภอเขาวง มีภูมิอากาศที่เหมาะสมก็เลยทำให้ข้าวเหนี่ยวนุ่ม เหนียวอร่อย ถ้านำข้าวเหนียวเขาวงไม่ปลูกที่อื่นก็จะขาดคุณสมบัตินี้ไป

วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์
วิสัยทัศน์ “เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่วิถีผู้ไทชาวเขาวงที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
4 กลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ 2559-2563) ขับเคลื่อนกลุ่มจัดการตนเองตามวิถีชาวผู้ไทเพื่อการพึ่งตนเอง บนฐานศักยภาพชุมชน 3 ภูมิ : ภูมิศาสตร์ ภูมิสังคมวัฒนธรรม และภูมิพัฒน์
กลยุทธ์ 1 สร้างความเป็นผู้นำการผลิตข้าวเหนียวเขาวงพืชผักอินทรีย์
กลยุทธ์ 2 สร้างสินค้านวัตกรรมภูมิปัญญาผู้ไทเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้
กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการตลาดและบริหารธุรกิจการเกษตร
กลยุทธ์ 4 บริหารจัดการกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบวิถีผู้ไท

สินค้าคุณภาพ เกษตรอินทรีย์
1.ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์(ข้าวคุณวิเศษ) ข้าวสารบรรจุถุง 1 กิโลกรัม
2. เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวคุณภาพ

สถานที่ติดต่อ
นายวิเศษ คำไชโย 099-4727007, 089-8432241 , นางทับทิม เพาะชม 080-0128441 หรือ 095-8607241
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองสำราญ บ้านเลขที่ 191 ม.9 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
เวบไซด์ : Khaowongshop.com หรือ farm.khaowongshop.com หรือ rice.khaowongshop.com/
Facebook.com/ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID : 0994727007

 

 

เอกสาร word   คลิ๊ก

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม 

ภาพประกอบ 

 

View the embedded image gallery online at:
http://rice.khaowongshop.com/78-news/99-pp#sigFreeId3174fdebda

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

View the embedded image gallery online at:
http://rice.khaowongshop.com/78-news/99-pp#sigFreeId4604ae310e

View the embedded image gallery online at:
http://rice.khaowongshop.com/78-news/99-pp#sigFreeId707ff08c9f

View the embedded image gallery online at:
http://rice.khaowongshop.com/78-news/99-pp#sigFreeIdfe9b9cb41e

Copyright © 2013. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  Rights Reserved.