^Back To Top

IMAGE แผ่นพับข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
  ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ (ข้าวคุณวิเศษ) หอม นุ่ม เหนียวอร่อย บนฐานวัฒนธรรมวิถีชาวผู้ไท .....ต้องลอง...ต้องชิน....... ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เมื่อนึ่งสุกจะหอม และนุ่ม ไม่แฉะติดมือ... (1188 ครั้ง)
IMAGE เกษตรกรดีเด่นภาคอีสาน อาชีพทำนา
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง (คุณวิเศษ คำไชโย)รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นภาคอีสาน อาชีพทำนา ที่ทำเนียบรัฐบาลกับท่านนายกรัฐมนตรี 2มิย.59    (749 ครั้ง)
IMAGE นวัตกรรมชาวนา
 นวัตกรรมการจัดการความรู้ "โรงเรียนชาวนา"  การจัดการความรู้ที่จะชวนให้ชาวนาไทยต่อสู้กับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ บริบทการทำนาที่เปลี่ยนเปลงไป บทเรียนจากงานวิจัยท้องถิ่นที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ (817 ครั้ง)

โครงการพัฒนาระบบตามสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์(QR Code)

และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขาวงในการจัดทำ QR code ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบานหนองสำราญ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์   ซึ่งมีนายสุรพจน์ รัชชุศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพสินค้า

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  ได้กำหนดมาตรฐานบาร์โค้ด (QR Code) บนกล่องบรรจุสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก เพื่อสามารถตามสอบคุณภาพแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร  โดยที่ QR Code (Quick Responese) จะมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีดำ ภายในกรอบก็จะเป็นเส้นๆ สีดำจำนวนมาก เป็นสัญลักษณ์ของข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ เช่น URL เว็บไซต์ รายละเอียดฉบับเต็ม เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ โดยจะนำไปแปะกับสื่อชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้พบเห็นเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยการใช้กล้องจากสมาร์ทโฟนที่มีโปรแกรมอ่าน QR Code จ่อไปที่ QR Code นั้นๆ ข้อมูลที่ซ่อนไว้อยู่ก็จะปรากฏออกมาทันที ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ชื่อเว็บไซต์เองให้เสียเวลา 

QR Code ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

ภาพข่าว...จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาระบบ QR Code

ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง (คุณวิเศษ คำไชโย)รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นภาคอีสาน อาชีพทำนา ที่ทำเนียบรัฐบาลกับท่านนายกรัฐมนตรี 2มิย.59

 
View the embedded image gallery online at:
http://rice.khaowongshop.com/78-news#sigFreeIde87ac42b4d
 

สินค้าข้าวคุณภาพ.....สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) 

ห้างเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์  .สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเข้าสู่ตลาดข้าว GI  กลุ่มเกษตรทฤฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวงได้นำข้าวเหนียงเขาวงกาฬสินธุ์ ที่กลุ่มได้ผลิตไปออกบูธที่ห้างเซ็นทรัล กทม. ได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เป็นข้าวเหนียวพันธุ์กอเดียว(ข้าวพันธุ์พื้นเมือง) หรือพันธุ์ กข 6 ที่มีความนุ่มและมีกลิ่นหอม เมื่อนึ่งสุกจะหอม และนุ่ม ไม่แฉะติดมือ และข้าวที่นึ่งแล้วเมื่อเก็บไว้ในภาชนะปิด หลายชั่วโมงจนข้าวเย็น ยังคงรักษาความอ่อนนุ่มได้อยู่ มีพื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขามีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ในดินมีธาตุแคลเซียมและธาตุซิลิกอนสูง สภาพภูมิอากาศเย็นแห้งแล้งน้ำน้อย เป็นผลให้ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์เป็นข้าวเหนียวคุณภาพมีคุณลักษณะเฉพาะหอมนุ่มเป็นที่ต้องการของตลาด จนปัจจุบันข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นข้าวนาปีปลูกในพื้นที่เขตอำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ (เฉพาะตำบลนาโก และตำบลหนองห้าง) และอำเภอนาคู (เฉพาะตำบลนาคูและตำบลบ่อแก้ว) จังหวัดกาฬสินธุ์

 

งาน "วิถีข้าว วิถีไทย มหัศจรรย์ข้าวไทย"
บริเวณถนนข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม งานจัดระหว่างวันที่ 5 มีนาคม- 5 เมษายน 2558

 

กลุ่มเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพง-แบ่งปัน อำเภอเขาวง ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน และข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ไปร่วมงาน "วิถีข้าว วิถีไทย มหัศจรรย์ข้าวไทย" ซึ่งจัดงานบริเวณถนนข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม งานจัดระหว่างวันที่ 5 มีนาคม- 5 เมษายน 2558

Copyright © 2013. วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพงแบ่งปัน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  Rights Reserved.